"Kameren Maria van Pallaes"   Rij van 12 kameren, met refectiekamer, uit 1651, gebouwd door Maria van Pallaes. De refectiekamer, ooit bedoeld als bestuurskamer voor de regenten van de fundatie, bevindt zich in het fraaie hoekhuis Nieuwegracht 205, dit pand is echter al lang als woning in...

De panden aan de Zilverstraat 2 en 4 zijn twee nieuwbouwhuizen uit 1980 van één bouwlaag met samen één zadeldak evenwijdig aan de straat. Zilverstraat 4 is nog in bezit van het UMF.   Op de plaats van twee zeer vervallen huizen is door architect Verlaan historiserende...

  De huizen Zilverstraat 34, 36 en 38 te Utrecht hebben een lange, sterk verweven geschiedenis die in de 14de eeuw begint. Na een brand in 1538 werden de huizen min of meer herbouwd. Het ging toen om twee dwarse huizen van één bouwlaag, waarbij aan...

  Het vroeg 16de-eeuwse huis heeft twee bouwlagen met de kap evenwijdig aan de straat. Het had echter ook nog een achterhuis. Dat stamde uit de 19de eeuw en was erg slecht en moest gesloopt worden, maar de kelder was veel ouder en werd behouden als...

  Van oorsprong middeleeuws pand van 2 bouwlagen met kap en wellicht al een kelder. In de 16de of 17de eeuw uitgebreid met een achterhuis met kelder half onder de grond, 2 bouwlagen en kap.   De (latere) kelder onder het voorhuis heeft een houten zoldering van balken...

  Dit huis bestaat uit 2 bouwlagen met kap. Het achterste deel van het huis is onderkelderd. Ook deze kelder ligt, net als die onder het achterhuis van nummer 6, half onder de grond. De ouderdom van deze kelder noch de vloerconstructie is bekend.   De begane grond...

Een in opzet zestiende-eeuws huis, bestaande uit twee bouwlagen boven een kelder en voorzien van een zadeldak. Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een voormalige timmerwerkplaats, daterend uit 1827. Dit achterhuis vormt thans, tezamen met een uit 1840 daterend naastgelegen achterhuis van Springweg...

  Het pand, markant gelegen op de hoek van de Springweg en de Zilverstraat, dateert in zijn huidige vorm uit circa 1870. Toen werd het pand grondig verbouwd en met een verdieping verhoogd. Het pand bestaat uit twee bouwlagen boven een kelder en wordt afgedekt door...

  Het 17e eeuwse Springweg 2 / Mariaplaats 45 is een huis geweest allereerst gebouwd door en voor mensen van stand. Het huis van de Springweg 2 is in 1643 als één geheel met Mariaplaats 45 gebouwd, maar waarschijnlijk hebben van meet af aan twee woningen...

  'De witte huisjes op de Springweg', zo kennen meer Utrechters de Myropscameren dan onder hun echte naam. Een dan te bedenken dat deze oorspronkelijk rood geschilderd waren.   De bouwtekening van deze rij tweelaagswoningen is de oudste van Utrecht. In 1583 zijn ze gebouwd, tenminste dat nam...

Het diepe huis van twee bouwlagen is de helft van een oorspronkelijk vier ramen breed huis. Deze is vermoedelijk laat in de 17de eeuw gebouwd werd als dubbelhuis of kort daarna in twee delen gesplitst: de huidige nummers 26 en 28. Beide gingen een eigen...

Hoekpand van twee bouwlagen met kap, loodrecht op de Loeff Berchmakerstraat, waaraan de ingang lag. Het huis is in de 16de eeuw gebouwd, in één opzet met Predikherenstraat 24, waarmee het een dubbelhuis vormt. Beide hebben zo een gemeenschappelijke achtergevel die, helaas voor het UMF,...

Dwars huis van twee bouwlagen uit ca 1665 met latere achterbouw, waaronder een kelder van oude oorsprong. De Ridderschapstraat is aangelegd door de Ridderschap, één van de drie instanties die de Staten van Utrecht vormden. Na de reformatie kreeg de Ridderschap het beheer over het Wittevrouwenklooster,...

Diep 17de-eeuws huis van twee bouwlagen met op vlucht gebouwde trapgevel met sierankers. Oorspronkelijk was de onderpui van hout, zoals bij veel 17de-eeuwse huizen. Bij de vervanging ervan door een stenen versie, werd de hele gevel meteen volgens de mode gepleisterd met blokverdeling, waardoor niets...

De oudste schriftelijke gegevens over het pand Ouderacht 302 komen voor in een akte, daterend van 27 oktober 1574. Het huis had toen al 'glasen ende glaesraempten'. De akte maakt tevens melding van 'die cluyse die onder die brugge opt die graft vuytgaet'. De beschrijving...

In 1970 was de eigenaar van Oudegracht 237 bereid het bedrag van de koopsom geheel aan het UMF te lenen. Hierdoor kon het UMF besluiten dit pand te kopen.   Inwendig vertoont het huis slechts enkele historische details. De voorgevel heeft echter nog een harmonieuze indeling en...

Diep huis van twee bouwlagen uit de 17de eeuw.   Het is bescheiden voor wat betreft de vormgeving en de afmetingen: 3,75 bij 9 meter. Typisch één van de minder opvallende panden die zo onmisbaar zijn voor dit sfeervolle stukje Utrecht. Een restauratieplan van A.L. Oosting uit...