Heb ❤ voor onze monumenten

Om grote restauratieprojecten te kunnen realiseren is het Utrechts Monumentenfonds mede afhankelijk van de gulle gaven van u als monumentenliefhebber. Dat is al vanaf de oprichting in 1943 het geval en dat zal ook steeds zo blijven. Of het nu gaat om een kleine donatie of een welkome nalatenschap, we zijn blij met elke goede blijk van steun.

Steun het Utrechts Monumentenfonds en word donateur!

Momenteel dragen meer dan 2100 donateurs financieel bij aan het werk van het UMF. Donateurs krijgen gratis de uitgave SteenGoed, met steeds een boeiend erfgoedverhaal. Tevens ontvangen zij het jaarverslag en een uitnodiging voor de jaarvergadering. Heeft u hart voor de monumenten in Utrecht? Word dan óók donateur!

Schenken of periodiek doneren?

Nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting en giften gedaan door een donateur zijn, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, aftrekbaar. Een andere manier om te profiteren van belastingvoordeel, is periodiek doneren. U hoeft dan niet aan de grens van 1 procent te komen. Wel moet u voor een periode van vijf jaar een vast bedrag naar een goed doel overmaken, en hiervoor een schenkingsovereenkomst ondertekenen. Gebruik hier het formulier periodieke schenkingsovereenkomst voor. Heeft u vragen over het invullen van het formulier, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

ANBI en belastingvrijstelling

Overweegt u het UMF te steunen? Dan is het goed om te weten dat het UMF is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status. Een ANBI-instelling is geen successie- of schenkingsrecht verschuldigd. Klik hier voor de feitelijke informatie over de ANBI-status van het UMF.

 

De schenker of donateur kan de gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan het behoud van ons erfgoed. Om maximaal gebruik te maken van bestaande belastingvoordelen, sluit u een periodieke schenkingsovereenkomst af.

Belastingvoordeel

U profiteert van belastingvoordeel als het totale bedrag dat u schenkt in een jaar hoger is dan 1 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van €60,-. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot maximaal 10 procent van uw inkomen. Tot 1 januari 2018 kunt u ook nog gebruikmaken van de extra belastingaftrek van de Geefwet.

 

Wilt u uw eigen belastingvoordeel berekenen? De rekenmodule die u hiervoor kunt gebruiken bestaat uit twee versies. Een ene versie is bedoeld voor individuen die de gift in mindering wensen te brengen op hun inkomstenbelasting. De andere versie is bedoeld voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) die de gift in mindering wensen te brengen op hun vennootschapsbelasting. Klik op de link en selecteer de voor u relevante rekenmodule.

 

Meer weten over schenkbelasting? Kijk op de website van de Belastingdienst, de Consumentenbond of bereken uw eigen aftrekmogelijkheden via www.schenken.nl