HUREN

Verhuurprocedure

Het UMF heeft 149 verhuureenheden in de stad Utrecht. Deze woningen en bedrijfsruimtes kunnen gehuurd worden door woningzoekenden die op de wachtlijst staan van het UMF. Als u woningzoekende wilt worden, dient u zich aan te melden als donateur / woningzoekende. U krijgt dan automatisch het huuraanbod per mail toegestuurd. Als huurwoningen beschikbaar komen, wordt toewijzing gedaan door de onafhankelijke toewijzingscommissie. De belangrijkste criteria voor toewijzen zijn:

– uw inschrijfduur bij het UMF;

– uw (verzamel)inkomen;

– uw gezinssamenstelling.

 

Voor het huren van een woning geldt een inkomenseis van 4x de (bruto) huurprijs per maand, uitgaande van een inkomen uit vast dienstverband. Bij gelijke kandidaten speelt de inschrijfduur een grote rol. Houdt u er dus rekening mee dat het enkele jaren kan duren voor u in aanmerking komt om een woning van het UMF te huren. Voor de inschrijving als woningzoekende geldt dat deze strikt persoonlijk is en niet overdraagbaar aan een familielid, vriend of kennis. Het huurcontract wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden en is daarna per maand met ingang van de 1e van de maand opzegbaar.

 

Tevens dient u voor een aantal woningen ingeschreven te staan bij WoningNet Regio Utrecht. Komt u, i.v.m. de hoogte van uw inkomen, in aanmerking voor een sociale huurwoning, dan is het van belang dat ook het gezamenlijk inkomen en de gezinssamenstelling goed geregistreerd staan bij Woningnet of Woonservice. De huurtoeslaggrens in 2018 blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2017. Voor woningen met een hogere rekenhuur is geen toeslag mogelijk.

Huuraanbod

Hieronder vindt u ons actuele huuraanbod. Door te klikken op één van de panden, ziet u de specificaties. Bent u als woningzoekende geïnteresseerd in een bezichtiging?

Dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. Indien er meer dan 10 belangstellende zijn, vindt de uitnodiging voor de bezichtigingen in volgorde van de wachtlijst plaats.

Woningzoekenden die na bezichtiging aangeven de woning te willen huren, dienen dat schriftelijk kenbaar te maken. Tevens dient u dan de volgende stukken mee te sturen:

– kopie legitimatie (wij adviseren u via de KopieID app een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken);

– 3 recente loonstroken;

– betaalbewijs van uw bank dat het loon is gestort;

– een werkgeversverklaring;

– en indien van toepassing een recente verhuurdersverklaring.

 

De onafhankelijke toewijzingscommissie van het Utrechts Monumentenfonds wijst de woning toe.

Niets gevonden, probeert u het later nog eens.