Springweg 110 t/m 130 (even)

‘De witte huisjes op de Springweg’, zo kennen meer Utrechters de Myropscameren dan onder hun echte naam. Een dan te bedenken dat deze oorspronkelijk rood geschilderd waren.

De bouwtekening van deze rij tweelaagswoningen is de oudste van Utrecht. In 1583 zijn ze gebouwd, tenminste dat nam iedereen aan op grond van dit ontwerp. Gelukkig is voorafgaande aan de restauratie door het UMF van 1979 tot 1981 grondig bouwhistorisch onderzoek verricht. Toen bleek dat het niet de bouwtekening is die bewaard bleef, maar de verbouwtekening.

Eind dertiende eeuw werd het Regulierenklooster gesticht tussen de Oudegracht en de Springweg. In 1580 werd de orde opgeheven, moesten de broeders ermee ophouden. De dienstgebouwen van het klooster werden omgebouwd tot armenwoningen. De huidige Mieropskameren zijn genoemd naar Cornelis van Myrop. Hij was proost van de Domkek. De bouw is van 1583. Het fundament waarop gebouwd is waarschijnlijk nog veel ouder.

Op deze plaats, achter op het terrein van het Regulierenklooster, waren sinds de 14e eeuw tal van bijgebouwen ontstaan. Na herhaaldelijke verbouwingen stonden hier onder meer een poortgebouw, stal, bakkerij en opslagruimte. Toen deze relatief hoge gebouwen tot vrijwoningen omgebouwd werden, konden deze van een verdieping voorzien worden. Daardoor zijn dit de enige Utrechtse ‘godskameren’ die niet de vorm van kameren hebben (dus één kamer, zonder verdieping). Deze voorgeschiedenis verklaart de vele merkwaardigheden in de gebouwen. Die wilde men in het verleden niet zien en daarom werden de huisjes van een afwerklaag voorzien, die rood geschilderd werd zodat het leek alsof hier een gewone rij bakstenen huizen stond.

In 1968 kocht het UMF de Myropscameren en sinds de restauratie zijn ze aangepast aan de eisen van de tijd.

Klik hier voor meer informatie.