Zilverstraat 4

De panden aan de Zilverstraat 2 en 4 zijn twee nieuwbouwhuizen uit 1980 van één bouwlaag met samen één zadeldak evenwijdig aan de straat. Zilverstraat 4 is nog in bezit van het UMF.

Op de plaats van twee zeer vervallen huizen is door architect Verlaan historiserende nieuwbouw gepleegd. De bestaande, voor beide panden sterk verschillende toestand is hiervoor niet als uitgangspunt genomen.

Er werd een nieuwe twee-eenheid opgetrokken, de gevels volgen het voorbeeld van de door hem eerder gerestaureerde 19de-eeuwse huizen Doelenstraat 2 t/m 8. Omdat Zilverstraat 2 en 4 voor de renovatie van de hele straat van belang waren, werd het project in 1979 door het UMF overgenomen van een particulier die de restauratie niet rond kon krijgen. Het hoekhuis Springweg 59 was het belangrijkste onderdeel van het project, dat huis werd wel gerestaureerd. Helaas werden pas na de sloop van de Zilverstraatpanden bouwhistorische waarnemingen gedaan. Daaruit bleek dat nr. 2, evenals het hoekpand, van rond 1870 stamde. Het had ook een mansardekap.

Zilverstraat 4, met een zadeldak, was veel ouder: het stamde uit de 17de eeuw. Voor de oorlog herbergde het huisje, dat niet meer dan een kamer met een bedstee en een zoldertje omvatte, nog een gezin met acht kinderen. De beide huisjes stonden op de plaats van nog veel oudere kameren.

Klik hier voor meer informatie over de Zilverstraat 4 te Utrecht.