Zilverstraat 12

Het vroeg 16de-eeuwse huis heeft twee bouwlagen met de kap evenwijdig aan de straat. Het had echter ook nog een achterhuis. Dat stamde uit de 19de eeuw en was erg slecht en moest gesloopt worden, maar de kelder was veel ouder en werd behouden als bergruimte. Bij de restauratie van Zilverstraat 14 twee jaar later kwam toch nog de stookplaats van dit oude achterhuis van nr. 12 uit de gemeenschappelijke tussenmuur te voorschijn, compleet met haardstenen en het jaartal 1550 in de top.

Het voorhuis toonde ook nog een boeiend onderdeel: een oudere balk die als strijkbalk tegen de achtergevel op de verdieping gebruikt was. Hierop komt een medaillon met een vrouwekopje voor. Op de verdieping zijn de oude kruiskozijnen gereconstrueerd, van de achtergevel was zo weinig over dat deze opnieuw opgetrokken moest worden.

De restauratie door architect Ter Stege in 1980 volgde op vele jaren voorbereiding: de sloop van hele buurt Springweg-West hing in de lucht. Samen met de Stichting Stadsherstel zou het UMF de monumentale panden van Zilverstraat redden, de Gemeente de rest.

Het UMF nam hierin, behalve de genoemde hoek van de straat, de panden 12 en 34 voor haar rekening. Zilverstraat 12 was nog niet eens door het Fonds in erfpacht verkregen toen het gerestaureerd werd, dat gebeurde pas eind 1981. Bij de oplevering was er nog geen voortgang bij de andere deelnemers in de straat te bespeuren. De vlag op de modderschuit heeft uiteindelijk toch gewerkt: aan sloop van de Zilverstraat zal niemand meer denken.

Klik hier voor meer informatie.