Nieuwegracht 82

Diep huis van twee bouwlagen uit de 17de eeuw.

Het is bescheiden voor wat betreft de vormgeving en de afmetingen: 3,75 bij 9 meter. Typisch één van de minder opvallende panden die zo onmisbaar zijn voor dit sfeervolle stukje Utrecht. Een restauratieplan van A.L. Oosting uit 1965 voor dit huis kwam niet tot uitvoering.

Tien jaar later kon het UMF het huisje aankopen en het plan opnieuw ter hand nemen. Eerst werd het pand ontmanteld en de dichtgestorte kelder onder het achterhuis leeggegraven. Dat loonde de moeite, de vrij vlakke zoldering bestond uit troggewelfjes: kleine gewelfjes dit tussen de in de breedte van het huis liggende balken gemetseld waren. Helaas was de balklaag aangetast door de verwaarlozing en moest het geheel opnieuw opgetrokken worden. De kelder onder het voorhuis was wel nog in gebruik, maar dan wel bij de linker buren. Het lukte om het huis zijn beide kelders weer terug te geven. Dankzij een schenking van een bank kon hierna de restauratie ter hand genomen worden. Daarna kon de bewoonster haar dertigjarige bewoning voortzetten. Op een brand in 1985 na, bleef het hier verder rustig, zoals het op deze gracht betaamt.

Klik hier voor meer informatie.