Op 31 oktober organiseerden we een zeer enthousiast ontvangen huurdersbijeenkomst met het thema duurzaamheid. In Filmtheater Slachtstraat vertelde huurder Harmen Lelivelt wat hij zelf had gedaan om zijn huis in de Agnietenstraat energiezuiniger te maken. Zijn heldere tips, ondersteund met foto’s, inspireerden andere huurders. Een...

  Het bestuur en directie nodigen de donateurs van het Utrechts Monumentenfonds van harte uit voor de jaarlijkse donateursvergadering op 7 juli 2022. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er een ontvangst met koffie en thee. Dit jaar wordt de vergadering gehouden...

    van UMF-donateur Hein van Rossum   Als donateur van het Utrechts Monumenten Fonds werd ik uitgenodigd voor de avant-première op dinsdag 12 april 2022. Nadat de QR-codes van mijzelf en mijn collega gescand waren kregen we een blauw bandje om onze pols en twee consumptiemunten. De medewerkers...

Open Monumentendag Utrecht: Leren & Herwaarderen Reserveren verplicht De Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar 'Leren & Herwaarderen'. Door corona zal de dag er wel anders...

Samen met NV Bergkwartier en het Nationaal Restauratiefonds organiseert het Utrechts Monumentenfonds deelsessie 7 op het Nationaal Monumentencongres. Tijdens de deelsessie ‘Tijd voor de toekomst: de monumentencollectie’ blikken we terug op de ontwikkelingen binnen de monumentenzorg vanaf 1900 tot 2019 om vervolgens de tijdlijn aan...

Zaterdagmiddag 17 november is het zover; onze lustrumviering in Filmtheater 't Hoogt - 75 jaar UMF. De inschrijving hiervoor is helaas gesloten, 't Hoogt zit vol. UMF-donateurs gaan een stadswandeling maken met als thema 'verleden, heden en toekomst'. Tegelijkertijd gaan, tijdens de College Tour, UMF-genodigden en...

De cursus ‘Erfgoed Utrecht’ is ontwikkeld door het Gilde Utrecht, in nauwe samenwerking met het Utrechts Monumentenfonds. Daarbij is een unieke samenwerking ontstaan met een aantal Utrechtse organisaties die zich bezighouden met erfgoed. De cursus Erfgoed Utrecht geeft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling...

Met bijna 1900 bezoekers is de Open Tuinendag Utrecht altijd een groot succes. De zevende Open Tuinendag zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli 2016 van 10.00 tot 17.00 uur. Het Utrechts Monumentenfonds doet ook mee en stelt die dag de Bruntenhoftuin open. Kijk voor meer...