Het rijksmonument aan de Brigittenstraat 20 te Utrecht bestaand uit een tweebeukig dwarshuis van twee bouwlagen. Door de eeuwen heen is het complex uitgebreid en gebruikt als danszaal, leerlooierij, thuisbasis van een jonkvrouw en woning voor een commune. In de oorlog had het verzet in dit...

De cursus ‘Erfgoed Utrecht’ is ontwikkeld door het Gilde Utrecht, in nauwe samenwerking met het Utrechts Monumentenfonds. Daarbij is een unieke samenwerking ontstaan met een aantal Utrechtse organisaties die zich bezighouden met erfgoed. De cursus Erfgoed Utrecht geeft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling...

Een gids met vijf wandelroutes en een vaarroute langs alle lantaarnconsoles aan de Utrechtse grachten. In 1949 begon de grootscheepse restauratie van de Utrechtse werven, op instigatie van de Vereniging Oud-Utrecht. De kraagstenen onder de lantaarns werden versierd met beeldhouwwerk. Typisch Utregse verhalen en sagen,...

‘Monumenten redden is bijna per definitie een kwestie van geld zoeken, soebatten, puin ruimen, uithuilen en opnieuw beginnen.’ Deze typering geeft Ingmar Heytze (Utrecht, 1970) van het werk van het Utrechts Monumentenfonds dat op 18 november 2013 zeventig jaar bestond. Heytze, Utrechts eerste officiële stadsdichter,...

Door de leden van de werkgroep Historisch Onderzoek wordt twee a drie maal per jaar een SteenGoed gepubliceerd over bouwkundige objecten of over historische onderwerpen in de stad Utrecht. De onderwerpen worden door de leden volledig uitgezocht. Hierbij proberen ze een verhaallijn te ontdekken die...