Cursus ‘Erfgoed Utrecht’

De cursus ‘Erfgoed Utrecht’ is ontwikkeld door het Gilde Utrecht, in nauwe samenwerking met het Utrechts Monumentenfonds. Daarbij is een unieke samenwerking ontstaan met een aantal Utrechtse organisaties die zich bezighouden met erfgoed.

De cursus Erfgoed Utrecht geeft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Utrecht door de eeuwen heen. De stad wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd en zaken als religie, cultuur, economie en wetenschap komen aan bod.

De cursus heeft altijd een bijzondere spreker en locatie. De lezingen worden afgesloten met een museumbezoek of rondleiding.

De cursus is gestart in februari 2017 en wordt gehouden op vrijdagochtend. In het najaar wordt het tweede deel van de cursus gehouden. De kosten bedragen € 120  per semester van tenminste 6 bijeenkomsten. Voor meer informatie: www.gildeutrecht.nl