WORD DONATEUR / WONINGZOEKENDE

Als donateur van het Utrechts Monumentenfonds helpt u ons met de aankoop, restauratie en het behoud van monumentale panden in Utrecht. Als u wilt wonen of werken in één van onze prachtige panden, dient u zich aan te melden als donateur/ woningzoekende.

De minimale jaarlijkse bijdrage per 1 januari 2017 is € 27,50. De jaarlijkse bijdrage geldt voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december. U kunt ook donateur voor het leven worden, met een eenmalige bijdrage van € 450,-

Wilt u ons méér geven? Dat mag natuurlijk altijd. U kunt ons financieel steunen in haar doelstelling met een fiscaal aftrekbare gift. Dit kan door middel van een periodieke schenking voor een periode van tenminste vijf jaar van minimaal € 60,00 per jaar. Deze gift is altijd geheel aftrekbaar, hiervoor heeft u wel een periodieke schenkingsovereenkomst nodig. Voor de overeenkomst kunt u contact op nemen met het UMF via secretariaat@umf.nu

 

Wilt u donateur worden? En daarmee onze stichting steunen met de aankoop, restauratie en het behoud van monumentale panden in Utrecht. Dan vragen wij u om onderstaande formulier in te vullen.

Dan vragen wij u om de  Machtiging doorlopende incasso donateursbijdrage in te vullen en te uploaden in onderstaand aanmeldformulier.

U kunt deze machtiging ook per email sturen naar:
secretariaat@umf.nu of per post versturen naar:
Stichting het Utrechts Monumentenfonds
T.a.v. de donateursadministratie
Lange Nieuwstraat 53
3512 PD Utrecht
    LET OP: Uw inschrijving is pas definitief als we uw machtigingsformulier hebben ontvangen. Voor uw inschrijving als woningzoekende geldt dat deze strikt persoonlijk is en niet overdraagbaar aan een familielid, vriend of kennis.