6. Eind juli 2020 vond de ondertekening huurovereenkomst UMF-Slachtstraat Filmtheater plaats