13. De installateurs waren al vanaf het begin betrokken, er gaan ontzettend veel kabels en leidingen in-min