Lange Lauwerstraat 22

Diep huis, gedateerd uit rond 1500, opgetrokken in twee bouwlagen (oorspronkelijk één bouwlaag) met een zadeldak.

 

De oudst bekende transportakte van dit huis stamt uit 1567. Uit het archiefonderzoek bleek dat het huis meestal verhuurd werd. In de 19de en 20ste eeuw woonden er meestal geschoolde arbeiders, soms ook wel beambten of kleine zelfstandigen. Rond 1925 woonden er drie gezinnen in het huis, tezamen 14 personen! Dat er door de huisbazen gespeculeerd werd, blijkt in 1949: het huis ging voor Nfl 3.600,- van de hand en werd nog dezelfde dag voor Nfl.5.000,- doorverkocht. In 1966 kwam het in handen van de Gemeente, ongetwijfeld in verband met de verkeersdoorbraken die in dit gebied gepland waren.

 

Het UMF heeft het pand in 1983, na zes jaar praten, van de Gemeente in erfpacht gekregen, waarna de hoogstnoodzakelijke restauratie op 18 november 1983 kon starten. Om het herstel mogelijk te maken werd een financiële aktie onder de donateurs gehouden; het 40-jarig jubileum van het UMF vormde hiervoor een goede gelegenheid.

 

De bouwtechnische staat van het pand was zo slecht dat de nog aanwezige middeleeuwse achtergevel, in oorsprong waarschijnlijk een trapgevel, opnieuw opgetrokken moest worden. De oorspronkelijke voorgevel was vermoedelijk van hout. Aan het eind van de 18de eeuw of het begin van de 19de eeuw werd de oorspronkelijke voorgevel vervangen door de huidige klokgevel met onderpui en werd tevens de kap vernieuwd. In de toen tot verdieping uitgebouwde zolder werden in de voorgevel een tweetal vensters aangebracht.

 

Een linker zijmuur heeft het huis eigenlijk niet: de middeleeuwse vloerbalken zijn ingelegd in de zijmuur van het buurhuis dat er toen al stond. Deze balklaag boven de begane grond heeft kinderbinten op vier moerbalken, waarvan er drie voorzien zijn van sleutelstukken met peerkraalmotief. De rechterzijmuur is een verhaal apart. Na de start van de restauratie in 1983 bleek de rechter zijmuur verzakt te zijn doordat in het buurpand een binnenmuur los op een vloer gebouwd was. Het werd nog ingewikkelder toen ook het huis rechts daarvan, Lange Lauwerstraat 26, zo gammel was dat het gestut moest worden, alvorens een nieuwe tussenmuur tussen 22 en 24 gebouwd kon worden.

 

In 1992 werd het huis op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

Klik hier voor meer informatie.