Jansveld 11

Jansveld 11 is een diep huis van drie bouwlagen uit de l8de eeuw met fraaie kroonlijst. Tegelijk met Jansveld 9 werd dit pand aangekocht, en zoals al bij dat adres gemeld: het ging het UMF in feite om Jansveld 11: de Gouden Rijder. Dit huis is de 18de-eeuwse vervanging van een ouder pand. De rijke kroonlijst met gesneden consoles en een munt op een banderol met de naam, werd opgeknapt. Bij de restauratie die in 1975 begon naar ontwerp van A. Verlaan. Dat ook hier de doorrit op de begane grond een onwrikbaar gegeven bleef, valt nog meer te betreuren bij het bekijken van een tekening uit 1895: toen zat hier een winkeltje in koloniale waren. Wel een andere sfeer: de deur in het midden, twee hoge vensters aan iedere kant ernaast en een eigen stoep met smeedijzeren hek ervoor. Uit deze prent, die via het UDS opdook, blijkt het vermoedelijke bouwjaar: op de dakkapel is er nog anno 1731 te zien. Bij de restauratie in 1989 en 1990, door A. Verlaan, is dit weer aangebracht.

Bij die restauratie vond een boeiende discussie plaats over de erker. Het UMF wilde die verwijderen, maar kreeg hiervoor geen vergunning, het is een onderdeel van de bouwgeschiedenis. Maar hoe ver ja je met zo’n redenering: van de storende inrit kan dat ook gezegd worden. Toch vormt de erker een opmerkelijk detail in de straatwand, hij verkeerde in goede staat en is bovendien wel prettig voor de bewoners. De handhaving past bij de huidige opvattingen over monumentenzorg, waarbij ook jongere details aandacht krijgen.

Klik hier voor meer informatie.