Vanaf nu virtueel wandelen door ’t Hoogt

Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van ’t Hoogt is een virtuele 3D tour samengesteld. Deze is tijdens de afgelopen donateursvergadering van 9 april jl. gepresenteerd. De virtuele tour zal door de medewerkers en adviseurs van het Utrechts Monumentenfonds ter hand worden genomen zodra het project gestart is en het complex in het kader van de sloop- en saneringswerkzaamheden zal zijn afgesloten.

Tevens is dit een mooie gelegenheid om op deze wijze de transformatie voor alle geïnteresseerden in beeld te brengen, want er zal ook na voltooiing van het project een scan worden gemaakt. Het leuke is namelijk dat de tour voor iedereen online te raadplegen is.

Even wandelen door ons mooie complex? Zie dan deze link