Terugblik jubileumviering 75 jaar UMF

Op zaterdag 17 november j.l. vierden we ons 75-jarig bestaan in Filmtheater ’t Hoogt. Ongeveer 250 donateurs, huurders en genodigden hadden hun weg gevonden naar een afgeladen vol café van ’t Hoogt.

Officiële deel

Na de jubileumspeech van voorzitter van het bestuur John van der Starre, kreeg vertrekkend directeur Hilde van Werven, als dank voor haar tien jaar professionele inzet voor het Utrechts Monumentenfonds, een passend kunstwerk cadeau; het door de tekenaars van De Inktpot gesigneerde origineel van de cover van het stripboek ‘De Dwaalgids van Utrecht’.

Na een korte afscheidsspeech reikte Hilde van Werven het eerste exemplaar van het stripboek uit aan Mariëtte Pennarts (gedeputeerde Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht) én aan Julius als vertegenwoordiger van de jeugd van Utrecht.

Daarna was het tijd voor het eerste publieke optreden van onze nieuwe directeur, Suzan te Brake. Zij was was blij verrast met de enorme opkomst van de donateurs en huurders van het Utrechts Monumentenfonds. In haar speech deelde ze de UMF- ambities een groene monumentenorganisatie te willen zijn en nieuwe kansen na te willen jagen: “Het UMF wil door restauratie en herbestemming een vangnet zijn voor Utrechtse monumenten die door leegstand, verval en sloop bedreigd worden.” Deze woorden waren tevens het startsein voor de rest van het feestelijke programma; een bijzondere stadswandeling en de College Tour.


Stadswandeling

Verdeeld over tien gidsen, gingen 150 gasten naar buiten voor een bijzondere stadswandeling langs vijftien panden/monumenten passend bij het thema heden, verleden en toekomst. Gé Veldhuijzen en Bert Aanstoot (leden van de werkgroep Historisch Onderzoek), Gerrit Huisman en de Gilde Utrecht gidsen willen we hartelijk bedanken voor het voorbereiden van deze unieke stadswandeling. We hebben veel positieve reacties van de wandelaars ontvangen!

College Tour

Tegelijkertijd vond in Filmzaal 1 de College Tour plaats. Prominente gast was Steven de Waal. Hij deelde zijn visie op maatschappelijk leiderschap in het algemeen en de betrokkenheid van burgers bij het erfgoed in Utrecht in het bijzonder. Quinten Peelen, directeur van het K.F. Hein Fonds, leidde het gesprek tussen Steven de Waal en het publiek dat bestond uit zo’n 80 genodigden uit het netwerk van het UMF. Er ontstond een interessant gesprek waarbij concepten als polderpaternalisme en zwermleiderschap de revue passeerden. Ook kwam aan de orde hoe de nieuwe coalitie de Utrechter kan betrekken bij het Utrechtse erfgoed.

Voor de Utrecht Development Board schreef Quinten Peelen naar aanleiding van de College Tour een column over burgerkracht.

Eind van de middag was het tijd voor een hapje en een drankje. Het was nog steeds gezellig druk in het café van ’t Hoogt. Het UMF kijkt terug op een warme, feestelijke jubileumviering.

Audiotour ‘De Dwaalgids van Utrecht’

Naast het stripboek als cadeautje aan de stad, heeft het UMF ook een audiotour gemaakt waarmee u wandelt langs de panden uit het stripverhaal van ‘De Dwaalgids’. Uw smartphone is hierbij uw persoonlijke gids. Als u in de buurt komt van een van de panden, speelt het verhaal over het pand automatisch af. De tour is 2,5 km lang en duurt ongeveer een uur. U hoeft alleen maar de (gratis) izi.TRAVEL-app, te downloaden. Zoek vervolgens ‘De Dwaalgids’, klik op ‘start’, oortjes in en lekker wandelen.

Audiotour Dwaalgids van Utrecht