Donateursvergadering UMF 2018

Sfeerverslag Donateursvergadering 2018

Dinsdag 3 juli 2018 verzamelden tussen 19.00 uur en 19.30 uur zo’n 70 donateurs zich in het prachtig gerestaureerde, net geopende Grand café van het Jongerius Kantoor. Na ontvangst met een kopje koffie of thee, opende voorzitter John van der Starre de jaarlijkse Donateursvergadering van het Utrechts Monumentenfonds.

Notulen

De notulen van 2016 en 2017 passeerden de revue en de heer Anco Smit werd geïntroduceerd als toetredend bestuurslid. Het jaarverslag (inclusief bestuursverslag) 2017 werd toegelicht door de voorzitter en de aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik vragen te stellen. Een aantal vragen kon direct beantwoord worden en een aantal zijn meegenomen als actiepunt voor directie en bestuur. Een en ander kunt u teruglezen in de notulen die zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op de UMF-website.

Projecten 2017 en AVG

Hilde van Werven, directeur UMF, gaf toelichting op de uitgevoerde projecten in 2017 en de voorzitter vertelde dat te nemen stappen omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gang zijn gezet.

Werkgroepen

De voorzitter van de Werkgroep Historisch Onderzoek deelde het heugelijke nieuws dat er recent twee nieuwe leden zijn toegetreden tot de werkgroep. En een zeer enthousiaste lid van de Werkgroep Bruntenhoftuin vertelde dat er tijdens de Open Tuinendag op 30 juni, 810(!) bezoekers de tuin hebben bezichtigd. De tuin ziet er op het moment schitterend uit! Ze bedankte hiervoor haar mede-werkgroepleden, maar vooral ook de tuinarchitect, die de tuincommissie Bruntenhof van professioneel tuinadvies voorziet.

Verhaal Villa Jongerius

Na de vergadering nam Willem ter Steege, directeur Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex, ons mee in het verhaal van de familie Jongerius en de restauratie van de Villa en het Kantoor. Een verhaal uit een jongensboek, verteld door een zeer betrokken kleinkind van Jan Jongerius.

Na een korte rondleiding hebben donateurs, bestuurleden en directie samen gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. De catering was uitstekend verzorgd door de crew van Villa Jongerius.

We kijken terug op een prettige, sfeervolle avond met veel betrokken donateurs.