PERSBERICHT: UTRECHTS MONUMENTENFONDS GAAT DOOR MET ‘T HOOGT

Utrecht, vrijdag 18 oktober 2019 – De complexe asbestsanering van voormalig filmtheater ’t Hoogt nadert haar afronding. Voor eigenaar Stichting het Utrechts Monumentenfonds (UMF) is het nog niet duidelijk hoe het na de sanering verder zal gaan met de transformatie van dit rijksmonumentale complex. Er is een verschil van inzicht met de gemeente Utrecht over de impact van een bestemmingswijziging naar wonen op het huidige erfpachtcontract. Momenteel worden alternatieven en tijdelijke oplossingen verkend.

 

Oorspronkelijk plan

Er ligt een fraai plan klaar voor de realisatie van een woonbestemming in de panden waar voorheen filmtheater ’t Hoogt was gevestigd. Dit plan heeft naast de cascorestauratie, realisatie van woningen als kern. Er komt een tiental appartementen (van klein tot groot) en een klein kantoor. Daarnaast verhuist het Museum voor het Kruideniersbedrijf van Hoogt 6 naar Hoogt 2. Het museum, gesteund door de food retailsector, kan zo een uitgebreidere en meer eigentijdse expositie neerzetten. Medio 2018 is de omgevingsvergunning verstrekt en is een deel van het complex (Slachtstraat 5, ook wel bekend als filmzaal 1 en het café/foyer) in de verkoop gezet. Inmiddels heeft het Utrechts Monumentenfonds voor eigen rekening en risico opdracht gegeven om de eerste fase van de werkzaamheden uit te voeren. Het betreft de noodzakelijke sanering van het aanwezige asbest. Vanwege de huidige onzekerheden is de Slachtstraat 5 uit de verkoop gehaald.

 

Verschil van inzicht

Het UMF is sinds najaar 2017 met de gemeente Utrecht in overleg over het erfpachtcontract dat onder de panden van het voormalig filmtheater ligt. “Helaas kost dit meer tijd dan aanvankelijk gedacht en kunnen we niet “full swing” door met de ontwikkeling.”, aldus Suzan te Brake, directeur van het Utrechts Monumentenfonds. De realisatie van ons plan is getemporiseerd en momenteel worden ook andere mogelijkheden verkend, passend binnen de huidige erfpachtvoorwaarden. Dat zou kunnen betekenen dat het complex weer een culturele functie krijgt, waarin het museum en andere culturele en podium- of theaterfuncties hun plek kunnen krijgen. “We moeten door. We kunnen het ons niet veroorloven om dit unieke rijksmonument dat zo mooi in de stad gelegen is, lang leeg te laten staan. Hierin hebben we een gezamenlijke opgave met de gemeente, die zich ook inzet voor het erfgoed in de stad. We hopen met de gemeente snel tot resultaat te komen, maar zijn niet gevangen in één plan.”

 

Utrechts Monumentenfonds

Het Utrechts Monumentenfonds is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich sinds 1943 in voor het wonen, gebruiken en genieten van gebouwd erfgoed in Utrecht. Het Fonds wil een vangnet zijn voor erfgoed dat leegkomt, deelt haar kennis in de stad en zet zich in voor het toekomstbestendig maken van haar monumenten en erfgoed in de stad. Het grootste deel van de portefeuille van het UMF betreft woningen die sociaal worden verhuurd, waarmee invulling wordt gegeven aan de mogelijkheid voor eenieder om in een monumentaal pand te kunnen wonen in de binnenstad. Het UMF kan haar werk doen dankzij de inzet van haar vrijwilligers en bijdragen van donateurs.

 

 

Einde persbericht

 

 

 

=========================================================================

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Suzan te Brake

Directeur Utrechts Monumentenfonds

Tel. 06 125 249 06

 

Foto ‘t Hoogt gemaakt door André Russcher (rechtenvrij te gebruiken)