Suzan te Brake - nieuwe directeur UMF

SUZAN TE BRAKE NIEUWE DIRECTEUR

Het UMF krijgt een nieuwe directeur in de persoon van Suzan te Brake. Per 1 november 2018 volgt zij Hilde van Werven op, die tien jaar lang bij het UMF betrokken was, waarvan vijf jaar in de functie van directeur. Te Brake is jong (30) en heeft veel en brede, professionele ervaring. Ze heeft zich bij BOEi in nog geen vijf jaar tijd ontpopt tot gedreven ontwikkelingsmanager en leidde diverse restauratie- en herbestemmingsprojecten. Ze was tevens beleidsmedewerker, MT-lid en ze coördineerde het acquisitie- en adviestraject. Daarvoor werkte Te Brake in diverse functies bij ABN AMRO.

Het zit in mijn genen

Te Brake: “Dankzij mijn vader, hij werkt bij een restauratie-aannemer, ben ik als kind al geïnspireerd geraakt door erfgoed, restauratie en herbestemming. Restaureren met liefde voor het verleden en oog voor kwaliteit, zit letterlijk in mijn genen. Nu krijg ik de kans om bij een prachtige organisatie en in een levendige stad, vol met erfgoed, mijn vleugels verder uit te slaan. Ik ben vereerd en kijk er naar uit om mij, samen met het bestuur en medewerkers, in te zetten voor duurzaam gebouwd erfgoed in Utrecht.”

Van Werven kijkt terug op een mooie periode: “Als directeur en medewerker van het UMF mocht ik bijdragen aan duurzaam monumentenbeheer en prachtige restauratieprojecten. Ik kijk terug op een mooie periode en dank het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers voor de samenwerking”.

Voorzitter Van der Starre: “Het bestuur is Hilde van Werven erkentelijk voor haar inzet in de afgelopen tien jaar. Wij respecteren het besluit van Hilde om na tien jaar monumenten, tijd te nemen om zich te beraden over de volgende stap in haar carrière. Het bestuur is ervan overtuigd in Suzan een waardige opvolger voor Hilde te hebben gevonden. Met haar visie op het behoud en herbestemmen van monumentaal vastgoed gaat het UMF een nieuwe fase in.“

75 Jaar UMF

Op zaterdag 17 november viert het UMF haar 75-jarig bestaan met een feestelijk programma in Filmtheater ’t Hoogt. Tijdens de borrel van 16.00 – 18.00 uur is er gelegenheid kennis te maken met Suzan te Brake en afscheid te nemen van Hilde van Werven. Het programma staat op de UMF-website. Via een livestream in het café van ’t Hoogt is de ‘College Tour’ te volgen. Genodigden die zich inzetten voor de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen van de stad Utrecht gaan in gesprek over thema’s als: de betekenis van erfgoed voor de stad van morgen, hoe houden we in de toekomst onze monumenten levend en hoe creëren we duurzame waarde voor onze stad/stedelijke gemeenschap? Prominente College Tour-gast is Steven de Waal. Het gesprek wordt geleid door Quinten Peelen. Beiden zijn lid van de Utrecht Development Board.

Utrechts Monumentenfonds

Als toonaangevende, professionele organisatie voor het monumentenbehoud draagt het UMF bij aan het ‘levend houden’ van gebouwd erfgoed in de stad Utrecht. Het UMF heeft de ambitie regionaal hét aanspreekpunt voor duurzaam en innovatief behoud van monumentwaarden in een stedelijke omgeving te worden. Het UMF bezit ruim 80 panden binnen de stad Utrecht, veelal in gebruik als woning of bedrijfsruimte. Het UMF heeft ook een aantal woningen onder de sociale huurgrens, waarmee invulling wordt gegeven aan de mogelijkheid voor iedereen om in een monumentaal pand te kunnen wonen. Het UMF heeft geen winstoogmerk en stoelt tevens op de inzet van haar vrijwilligers en bijdragen van haar donateurs.