Een tweetal nieuwe bestuursleden voor het Utrechts Monumentenfonds

Met het volle vertrouwen en nieuwe energie

Utrecht, woensdag 17 april 2019 – Het bestuur van het Utrechts Monumentenfonds heeft afgelopen week afscheid genomen van John van der Starre. Van der Starre is de afgelopen negen jaar penningmeester en vice-voorzitter geweest van de Stichting het Utrechts Monumentenfonds en sinds 2015 vervulde hij tevens de rol van voorzitter. Vanaf 9 april 2019 hebben Pieter Siebinga, in de rol van voorzitter, en Jan Boerrigter, in de rol van penningmeester, zijn taken overgenomen.

 

De hamer overgedragen

De voorzittershamer is tijdens de donateursvergadering van 9 april jl. door John van der Starre symbolisch overgedragen aan de nieuwe voorzitter, Pieter Siebinga. Hij is hiervoor oa. ruim 19 jaar werkzaam geweest bij het Nationaal Restauratiefonds, waarvan ruim 12 jaar als directeur. Siebinga is thans actief in de ledenraad van erfgoedverzekeraar Donatus en de raad van toezicht van het Olympisch Stadion. Siebinga brengt daarmee veel ervaring en een groot netwerk mee naar het UMF. Tevens was hij in het verleden nauw betrokken bij de monumentenzorg en diverse projecten in de stad Utrecht. “Monumenten vormen het hart van de prachtige stad Utrecht. Het is een voorrecht om met het Utrechts Monumentenfonds een belangrijke bijdrage te mogen leveren aan de instandhouding hiervan.”, aldus Pieter Siebinga.

                               

Foto: Overdracht voorzittershamer                                         Foto: Pieter Siebinga tijdens de donateursvergadering

De nieuwe penningmeester van het UMF, Jan Boerrigter, heeft een uitgebreide financiële achtergrond bij diverse vastgoedfinanciers. Boerrigter is betrokken bij de stad Utrecht waar hij meerdere jaren heeft gewerkt, onder andere in zijn functie als directeur bij de FGH Bank. “Door het in stand houden van monumenten levert het Utrechts Monumentenfonds een mooie bijdrage aan een duurzame samenleving; ik ben er trots op hier een bijdrage aan te mogen leveren.”, aldus Boerrigter. Momenteel is hij werkzaam bij de ABN AMRO Bank, waar hij zich met het team Real Estate voornamelijk bezighoudt met commercieel vastgoed, de verduurzaming van vastgoed en complexe financieringsconstructies.

 

Erepenning

Het bestuur is John van der Starre zeer erkentelijk voor hetgeen hij de afgelopen 9 jaar heeft betekend voor het Fonds. “John was gedurende zijn bestuurslidmaatschap consistent en pragmatisch, wat zorgde voor stabiliteit en besluitvaardigheid binnen het bestuur.”, aldus secretaris Marjolein Steeman. Van der Starre ontving afgelopen week daarom de erepenning van de Stichting het Utrechts Monumentenfonds als dank voor zijn inzet ten aanzien van de verdere professionalisering en groei van de organisatie en de substantiële verbetering welke de exploitatie en het resultaat van het UMF sinds zijn aanstelling hebben doorgemaakt. Deze penning wordt al sinds de jaren ’50 uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben ingezet voor het Fonds. Van der Starre: “Ik ben ervan overtuigd dat het UMF een prachtige toekomst voor zicht heeft en dat bestuur, directie en medewerkers het UMF in de komende jaren nog prominenter zullen positioneren als De Monumenten Organisatie van Utrecht!”.

 

                           

Foto: John tijdens donateursvergadering                                                    Foto: Erepenning Utrechts Monumentenfonds