3D scan ’t Hoogt

Ter voorbereiding van onze restauratieplannen van complex ’t Hoogt is in het voorjaar van 2017 het complex met een 3D-scanner ingescand door PelserHartman. In juni heeft het UMF de 3d-scan ontvangen. Op de onderstaande afbeeldingen is een voorbeeld te zien van hoe dit er op het computerscherm uitziet. De scan ondersteunt het Utrechts Monumentenfonds bij de voorbereidingen en uitvoering van de restauratie van het complex, omdat o.a. in het model maatvoering exact uitgelezen kan worden, zonder dat we daarvoor op locatie hoeven te zijn.

3D scan

Het UMF heeft voor 3D scannen gekozen om in korte tijd en accuraat de situatie ingemeten te krijgen. PelserHartman heeft de complexe situatie vakkundig in beeld gebracht. Daarnaast hebben zij onze medewerkers de uitgangspunten van het 3D scannen bijgebracht. Wij zijn enthousiast over de kwaliteit van het eindresultaat. Dit omdat het resultaat heel goed bruikbaar is, het een goed totaaloverzicht geeft en geen zware software vereist is. Tevens bespaart het ons veel tijd bij het in kaart brengen van de bestaande situatie. Deze gewonnen tijd kunnen we goed inzetten op andere onderdelen van het project. We zien ernaar uit om de scan te gaan gebruiken in de verdere uitwerking van het project, zodat we nog meer profijt kunnen hebben van de voordelen van de scan.

Wilt u meer weten over de techniek van het 3d-scannen? Kijkt u dan hier.

schermafbeelding 3D-scan

schermafbeelding 3D-scan

3D-scan op locatie

3D-scan op locatie

inmeten in het 3D-model

inmeten in het 3D-model